Publikacje: Klaudia Godlewska

wybierz autora:
 • Szanowni Rodzice. Przerwa w funkcjonowaniu naszego przedszkola nastapi w dniach: 03.08. - 31.08.2020r.
  Komunikat 2020-06-18, 13:45 | autor: Klaudia Godlewska
 • Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Słupach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Słupach.
  Komunikat 2020-05-22, 09:02 | autor: Klaudia Godlewska
 • SZANOWNI RODZICE! Wznawiamy działalność przedszkola w formie stacjonarnej. Organ prowadzący, po konsultacji z dyrektorami, podjął decyzję o otwarciu przedszkoli od 1 czerwca. Ze względu na wytyczne GIS, MEN i MZ możemy przyjąć tylko ograniczoną liczbę dzieci - 10. W
  Komunikat 2020-05-20, 16:10 | autor: Klaudia Godlewska
 • „Sprawozdania finansowe jednostki za 2019 rok zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity www.bip.ugdywity.pl /Budżet Gminy/ Sprawozdania finansowe”
  Komunikat 2020-05-11, 10:40 | autor: Klaudia Godlewska
 • Szanowni Rodzice! Po konsultacjach z organem prowadzącym, podjęta została decyzja o dalszym zawieszeniu zajęć w Przedszkolu - do dnia 24 maja 2020 r. Dyrektor Joanna Kleina
  Komunikat 2020-05-05, 18:39 | autor: Klaudia Godlewska
  Wstecz 1 2 3 4 5 6 7  
Przedszkolowo.pl logo