Grupa "Bociany"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupy.
8.00 – 8.30 Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania. Praca indywidualna.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00 – 10.10 II Śniadanie
10.30 – 11.15 Wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.30 Czytanie dzieciom, ćwiczenia relaksacyjne.
12.30 – 13.50 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zajęcia indywidualne i w grupach. Zabawy na powietrzu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.20 Podwieczorek.
14.20 – 15.30. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Zajęcia i zabawy indywidualne i w grupach. Pobyt na powietrzu.
15.30-16.30 Gry i zabawy indywidualne i zespołowe . Pobyt na świeżym powietrzu. (łączenie grup)
Przedszkolowo.pl logo