Grupa "Krasnoludki"

RAMOWY ROZKŁAD DNIA6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupy.
8.00-8.20 Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Praca indywidualna.
9.45 – 11.15 Wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
10.00 – 10.10 II Śniadanie
11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 13.50 Odpoczynek.
13.50 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.20 Podwieczorek
14.20 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.
15.30- 16.30 Gry i zabawy indywidualne i zespołowe. Pobyt na powietrzu.( łączenie grup)Przedszkolowo.pl logo