Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dywity w roku szkolnym 2018/2019

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej

- od 22.02.2018r. do 28.02.2018r składanie przez rodziców dzieci uczęszczających deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny.

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
- od 01.03.2018r. do 19.03.2018r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do przedszkola,
- od 20.03.2018r. do 22.03.2018r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 23.03.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- od 23.03.2018r. do 29.03.2018r. potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 30.03.2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.

3. Postępowanie uzupełniające
- od 03.04.2018r. do 09.04.2018r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków zgłoszenia do przedszkola,
- od 10.04.2018r. do 12.04.2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
- 13.04.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- od 13.04.2018r. do 19.04.2018r. - potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
- 20.04.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.
Przedszkolowo.pl logo