Kadra

Dyrektor:

Małgorzata Wysocka


Nauczycielki:

Joanna Kleina - wychowanie przedszkolne
Marta Woronowicz - wychowanie przedszkolne
Klaudia Godlewska - wychowanie przedszkolne
Sylwia Freitag - wychowanie przedszkolne
Agnieszka Nowowiejska - język angielski
Zbigniew Meja - religia
Aneta Bujnowska - logopeda

Pomoc:

Anna Korszuń
Mariola Waszkiewicz


Kucharka:

Agnieszka Leszczyńska


Pomoc kuchenna:


Elżbieta Pruszkowska


Referent:

Anna Pacewicz
Przedszkolowo.pl logo