Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Fraszka

16 marca, w sobotę, grupa starszaków wzięła udział w XVII Prezentacjach Dziecięcych Form Teatralnych "Fraszka". Występy teatrów dziecięcych odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach. Grupa starszaków wystawiła inscenizację pt. "Jarzębinki". Byliśmy jedyną grupą przedszkolną, wśród grup teatralnych. Prezentacja wzbudziła entuzjazm na widowni i uznanie wśród organizatorów. Za swój występ dzieci otrzymały słodycze, a przedszkole pamiątkowy dyplom.

Joanna Kleina
Relacja 2013-04-07, 16:39 | autor: Klaudia Godlewska
Przedszkolowo.pl logo