Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Sprawozdanie finansowe jednostki

„Sprawozdania finansowe jednostki za 2019 rok zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity www.bip.ugdywity.pl /Budżet Gminy/ Sprawozdania finansowe”
Komunikat 2020-05-11, 10:40 | autor: Klaudia Godlewska
Przedszkolowo.pl logo