Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów
dzieci. Zabawy integrujące grupy. Praca indywidualna.

8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne. Stymulowanie fizycznego rozwoju dzieci
w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych z całą grupą. Wspieranie rozwoju dzieci
poprzez różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według
wybranego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie
zabaw i sytuacji umożliwiających aktywne doskonalenie w zakresie
kompetencji językowych, doświadczeń matematycznych, zdobywanie
wiedzy o środowisku społeczno – przyrodniczym, rozwijanie
wyobraźni oraz sprawności manualnej w trakcie aktywności plastycznej
i technicznej. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych.

10:00 – 10:15 Drugie śniadanie

10:15 – 10:30 Czynności samoobsługowe po posiłku oraz przed wyjściem.

10:30 – 11:15 Aktywność na świeżym powietrzu : zabawy ruchowe, obserwacje
przyrodnicze, wycieczki i spacery. W razie niekorzystnych warunków
atmosferycznych: dowolna działalność dzieci, zabawy tematyczne,
zajęcia indywidualne.

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe, higieniczne i porządkowe.

11:30 – 12:00 Obiad

12: 00 – 13:50 Grupa młodsza - popołudniowa drzemka.
Grupa starsza – czytanie dzieciom, ćwiczenia relaksacyjne.
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zajęcia indywidualne
i w grupach. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

13:50 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorku

14:00 – 14:20 Podwieczorek

14:20 – 15: 30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
Zajęcia i zabawy indywidualne i w grupach. Dowolna aktywność
dzieci: zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy na świeżym powietrzu.

15:30 – 16:30 Grupa łączona. Gry i zabawy indywidualne i grupowe.
Zabawy na świeżym powietrzu.
Przedszkolowo.pl logo